Tìm Hồ Sơ Ứng Viên

Tìm Hồ Sơ Ứng Viên

Truy cập vào hàng trăm ngàn hồ sơ hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng.

Truy cập vào hàng trăm ngàn hồ sơ hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng.

Lợi ích

  • Chủ động liên hệ với ứng viên tiềm năng.

  • Truy cập vào hàng trăm ngàn hồ sơ hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên.

  • Tìm và lưu trữ hồ sơ ứng viên cho nhu cầu tuyển dụng trong tương lai.

  • Tìm được ứng viên phù hợp nhất chỉ bằng một cú nhấp chuột.

  • Dễ dàng quản lý và phân loại hồ sơ ứng viên.

  • Nhanh chóng tiếp cận ứng viên qua chức năng gửi email.

  • Không bao giờ bỏ lỡ ứng viên tiềm năng với chức năng thông báo ứng viên mới phù hợp qua email.

024 7105 8555